Aanmeldformulier btw teruggaaf

Vul onderstaand formulier in om btw terug te vragen van uw zonnepanelenpakket.

Wilt u liever de formulieren per post versturen? Stuur dan de gegevens naar onderstaand adres:

Solar-systemen.nl
t.a.v. btwteruggaaf
Nipkowlaan 4
9207 JA Drachten


  Volledige naam

  Straatnaam en huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  Emailadres

  Geboortedatum

  Burgerservicenummer (BSN)

  Tenaamstelling energienota

  Tenaamstelling IBAN bankrekeningnummer

  IBAN bankrekeningnummer

  Bent u reeds ingeschreven als ondernemer (eenmanszaak, zzp'er)?

  Factuurdatum zonnepanelen

  Heeft u al eens btw teruggevraagd voor zonnepanelen?

  Opmerkingen


  • Ik ben ervan op de hoogte dat de belastingdienst een gedeelte zal inhouden van de teruggevraagde voorbelasting (forfait).
  • Wanneer ik inloggegevens ontvang voor de aangifte(n) van omzetbelasting stuur ik deze direct door naar Solar-systemen.
  • De belastingdienst stelt verplicht dat de tenaamstelling van de energienota, de factuur van solar-systemen.nl en de aanmelder bij de belastingdienst dezelfde persoon is.
  • Solar-systemen treedt namens mij in contact met de belastingdienst, meldt mij aan als ondernemer en vraagt de betaalde
   voorbelasting (btw) terug die is betaald voor mijn zonnepanelen en de installatie hiervan.
  • Solar-systemen dient namens mij aangifte(n) omzetbelasting in bij de Belastingdienst.
  • Solar-systemen verzoekt namens mij om ontheffing van administratieve lasten op grond van de Kleine Ondernemers Regeling.
  • Solar-systemen heeft haar werkzaamheden afgerond nadat de belastingdienst een beslissing heeft genomen over de teruggaaf
   van de betaalde voorbelasting (btw) en Solar-systemen bovenstaande verzoeken namens mij heeft ingediend.
  • Solar-systemen gaat er vanuit dat de gegevens goed gecontroleerd zijn en naar waarheid zijn ingevuld. U blijft verantwoordelijk voor de aangedragen gegevens.

  Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden