Zakelijk voordeel

Voor een ondernemer is het zeer interessant om te investeren in zonnepanelen. Het is een slimme en veilige investering met een prima rendement. Bovendien bent u ook nog eens groen aan het ondernemen, wat goed is voor het imago van uw bedrijf.

Het is een interessante investering omdat de overheid een aantal financiële tegemoetkomingen in het leven heeft geroepen.

Zonnepanelen subsidie

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen die op de energielijst staan, geldt de energieinvesteringsaftrek (EIA). Zonnepanelen staan op deze lijst. Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt nl. 41,5% van het investeringbedrag aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.
Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt tussen de 8 en 21%. Dit is geheel afhankelijk van uw situatie. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Naast de EIA bestaat er ook de KIA. De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Met de KIA kunt u nog eens maximaal 28% van het investeringsbedrag van uw winst aftrekken. De maximale aftrek van 28% is te realiseren wanneer uw totale investering in een kalenderjaar tussen de € 2.300 en € 55.248 bedraagt. Wanneer uw investeringsbedrag in een kalenderjaar lager is, bestaat hier geen recht op. Wanneer uw investeringsbedrag hoger is, gelden er andere regels.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Met de subsidieregeling SDE+ wil de overheid de zakelijke markt stimuleren te investeren in duurzame en groene energie. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De SDE+ richt zich op bedrijven en (non)- profit instellingen die duurzame energie willen produceren.  In het geval van een PV-installatie ontvangt u een vergoeding voor het geïnstalleerde aantal Wattpiek vermenigvuldigt met een vooraf vastgesteld aantal werkzame uren.

Uw installatie dient tenminste een grootte te hebben van 15.000 Wp en de zekering in de meterkast moet groter zijn dan 3 X 80 Ampère.

Wilt u vrijblijvend een advies op maat?