Zonnepanelen subsidie

Teruggave btw op aanschaf zonnepanelen 

Doordat de Belastingdienst particulieren die (een deel van hun) opgewekte stroom aan het net leveren tegenwoordig als ondernemers beschouwt kunt u de betaalde btw terugkrijgen. Hiervoor moeten wel enkele administratieve handelingen gedaan worden maar het levert veel meer op als de eerder genoemde landelijke subsidie deed. Er is geen limiet gesteld aan het bedrag dat u terug kunt vorderen. 

Het is ook mogelijk de btw door ons te laten terugvorderen en alle daar bij behorende zaken voor u te regelen. Meer informatie over de btw regeling en het terug laten vorderen door Solar-systemen vind u hier.

 

Asbest eraf, zonnepanelen erop

Meerdere provincies hebben een subsidieregeling 'asbest eraf, zonnepanelen erop' lopen. Door deze regeling wordt de agrarische sector gestimuleerd om asbestdaken te laten verwijderen en zonnepanelen te laten installeren. Het geld dat voor dit initiatief is vrijgemaakt wordt verdeeld over de Nederlandse provincies op basis van de hoeveelheid agrarische bedrijven. 

Naast agrariërs kunnen sinds 1 juli 2014 ook voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een (voormalig) agrarisch bouwblok gebruik maken van de stimuleringsmaatregel. Elke aanvrager van voor 1 juli 2014 was verplicht minimaal 15 kW-piek aan zonnepanelen te plaatsen. Voor de aanvragen vanaf 1 juli 2014 is deze verplichting voor het plaatsen van zonnepanelen verlaagd naar 5 kW-piek per aanvrager. 

Sinds de verruiming van de stimuleringsmaatregel is het aantal aanvragen flink gestegen. In principe kan er tot 1 september 2015 subsidie aangevraagd worden, tenzij het provinciale subsidieplafond eerder bereikt is. Klik hier voor de regelingen van de individuele provincies.

 

Groene lening

Er is ook wat financieel voordeel te halen met behulp van een groene lening, waarbij u korting krijgt op de rente voor een lening die wordt afgesloten om zonnepanelen te kopen. Die regeling geldt overigens ook voor andere energiebesparende maatregelen.

Een groot voordeel van deze financieringsvorm is dat de lening in box 1 valt en daardoor de rente fiscaal aftrekbaar is. Afhankelijk van de belastingschijf waarin u zich bevind kan dit u grote voordelen opleveren. De loopduur van de lening varieert van 5 tot 15 jaar. De rentes staan hier ook in vast en de lening is een annuïteitenlening. Wat betekent dat de gehele lening afbetaald wordt gedurende 
de looptijd. Deze groene lening wordt u aangeboden in samenwerking met Greenloans.

 

Gemeentelijke subsidie

Sommige gemeenten hebben een eigen subsidiepot voor particulieren voor de aanschaf van zonnepanelen. Kijk op de website www.energiesubsidiewijzer.nl om erachter te komen of er in uw gemeente subsidie wordt verleent.